Spinningowe Mistrzostwa Koła - komunikat organizacyjny

Zarząd Koła serdecznie zaprasza swoich członków na Spinningowe Mistrzostwa Koła, które odbędą się na zbiorniku Krzczeń w niedzielę 16 czerwca 2024. Zbiórka o godzinie 5:00 na stanicy wędkarskiej.
 
Zawody z łodzi w dwu osobowych drużynach, klasyfikacja indywidualna. Zawodnicy pływający własnymi (minimum dwuosobowymi) łodziami powiadamiają o tym fakcie przy zgłoszeniu. Miejsce rozgrywania zawodów z dopuszczeniem tylko silników elektrycznych.

Zapisy:
W celu właściwego przygotowania zawodów zawodnicy startujący w zawodach w dniu 16.06.2024 są zobowiązani do dokonania deklaracji uczestnictwa w zawodach w terminie do 12 czerwca 2024, do godz. 18.00 forma kontaktu SMS pod numerem tel. 607 280 983 z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem "Spinningowe MK (z łodzią) (bez łodzi)".
 
Dojazd na zawody we własnym zakresie.
 
Zawody zostaną rozegrane jedną siedmiogodzinną turą w klasyfikacji indywidualnej, żywą rybą. Ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego. Ze względu na fakt, że zawody zostaną rozegrane żywą rybą zawodnicy są zobowiązani do posiadania: podbieraka, siatki oraz aparatu do dokumentowania złowionych ryb. Zawodnik po złowieniu ryby wykonuje zdjęcie i przesyła je do sędziego głównego zawodów celem weryfikacji. Telefon sędziego będzie podany na odprawie. Podczas wykonywania zdjęcia musi być widoczny numer miarki zawodnika. Zdjęcie na miarce wykonujemy kładąc rybę na prawym boku z pyszczkiem skierowanym w kierunku „0”(dotykając ścianki miarki) na miarce i płetwą grzbietową u góry zdjęcia, tak by widoczny był wynik pomiaru i cała ryba. Sędzia główny po otrzymaniu zdjęcia będzie potwierdzał zaliczenie ryby lub (jeżeli zdjęcie będzie nieczytelne) każe wysłać dodatkowe zdjęcie. Do momentu otrzymania potwierdzenia od sędziego zaliczenia ryby bądź jego braku ryby powinny być przechowywane w siatce w jak najlepszej kondycji. Następnie uwalnia rybę i wpisuje wymiar do karty startowej oraz robi zdjęcie karty. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) , gatunek oraz sztuki zostają odnotowane w karcie startowej. Sekwencja zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Jeżeli jest to nie możliwe ze względu na rozmiar ryby wówczas należy wykonać zdjęcie na wylosowanej miarce z dołączoną kartą startową zawodnika oraz z dodatkowym przymiarem. Zdjęcia powinny być wyraźne i czytelne ze względu na ryby dyskusyjne ( stykowe). Zawodnik zachowuje zdjęcia do weryfikacji końcowej.
 
 
Ochrona danych osobowych:
Zarząd Koła Lublin Miasto informuje, że zgłoszenie zawodników na zawody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie ich imion i nazwisk na listach startowych oraz zdjęć publikowanych przez nas na stronie internetowej i stronie fb koła, jest oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami, dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Okręgu PZW w Lublinie.
 
Prosi się zawodników o rozważne dysponowanie czasem przed zbiórką i wodowanie łodzi.
 
Harmonogram zawodów:
5.00 - zbiórka zawodników na stanicy wędkarskiej j. Krzczeń
5.05.-5.45 – potwierdzenie uczestnictwa w zawodach, losowanie,odprawa,
5.45. - wypłynięcie
6.00 - rozpoczęcie wędkowania
13.00 - zakończenie wędkowania
13.00 -13.30 -spłynięcie , zdanie kart startowych Komisji Sędziowskiej ,
13.30 -14.30 -wspólne biesiadowanie
14.30 - ogłoszenie wyników
14.40 - zakończenie zawodów
 
Każdy z zawodników jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach do końca zgodnie z harmonogramem pod rygorem dyskwalifikacji.
 
Obsada sędziowska :
Sędzia Główny - Chodorowski Zygmunt
 
O wszelkich zmianach w zawodach decyduje organizator.
 
Uwaga:
W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub niskiej frekwencji zastrzegamy możliwość przełożenia zawodów na inny termin, o czym powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach
 
Z wędkarskimi pozdrowieniami
Zarząd Koła Lublin Miasto